นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของท่านมีความสำคัญกับเรา ดังนั้นเราจึงได้พัฒนานโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
เพื่อที่จะอธิบายถึงหัวข้อสำคัญต่าง ๆ แก่ท่าน ดังนี้ ข้ออมูลที่เราเก็บรวบรวม, วิธีการใช้ข้อมูลของท่าน, การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม, วิธีการเก็บรักษาข้อมูล, กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา และติดต่อเราในกรณีที่ท่านมีคำถาม หรือประสงค์จะ ลบ / แก้ไขข้อมูลของท่าน ได้ที่ info@mde.co.th

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

ชื่อ-นามสกุล / เบอร์โทรศัพท์ / อีเมล, บันทึกข้อมูล จากการติดต่อสื่อสารของท่าน, ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่สนใจ / แบบห้อง /
งบประมาณ, การเข้าถึงเว็บไซต์ และ เว็บคุ๊กกี้ ที่สามารถระบุ เบราว์เซอร์ หรือ บัญชีของท่าน

วิธีการใช้ข้อมูลของท่าน

เพื่อแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ โปรโมชั่น ข่าวและกิจกรรม รวมถึงการจัดงานอีเว้นท์ (ซึ่งท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับข่าวสารดังกล่าวได้), เพื่อพัฒนา / ปรับปรุงโครงการ และบริการของเรา, สำหรับการประมวลข้อมูลภายในองค์กร และการทำวิจัยอื่น ๆ

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

เราไม่มีการให้ข้อมูลของท่านแก่ บริษัท องค์กร และ บุคคล อื่น ๆ ภายนอกบริษัท ยกเว้นในกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ได้รับการอนุญาตจากท่านสำหรับการประมวลผลภายนอก และ บริษัทคู่ค้าทางธุรกิจซึ่งให้บริการแก่ท่าน สำหรับเหตุผลทางกฎหมาย

วิธีการเก็บรักษาข้อมูล

เรามีระบบปกป้องข้อมูลของท่าน จากการถูกใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การดัดแปลง และการถูกทำลาย ด้วยวิธีการป้องกัน ดังนี้
มีระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอก, การใช้ Firewall, การใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส

การเปลี่ยนแปลง

วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คือ การปกป้องรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน อย่างไรก็ตามเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า